REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU

I.  WARUNKI OGÓLNE

1.   Sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej o adresie bestmakeup.pl zwaną dalej Stroną www prowadzona jest przez: BM Solutions, ul. Łaciarska 59 a, 50-105 Wrocław, NIP 9251726271, REGON 080023384, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@bestmakeup.pl, tel. (0048) 694 047 723 zwaną dalej Sklepem.

2.   Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II.  OFERTA

1.  Wszystkie towary oferowane przez Sklep są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, pochodzą od dystrybutorów lub producentów danej marki.

2.  Użyte na Stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów, dystrybutorów lub Sklepu i podlegają ochronie prawa.

3. Realizacja zamówień odbywa się na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

4. Zamówione w Sklepie towary wysyłamy w sposób i w cenie podanej w zakładce 'Dostawa i płatność' na Stronie www.

5. Za zamówione z Sklepie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce 'Dostawa i płatność' na Stronie www.

6. Zawartość Strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia.

7. Zdjęcia towarów umieszczone na Stronie www mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd (opakowanie, a zwłaszcza kolor czy odcień) towaru może różnić się od prezentowanego na zdjęciu. Na kolor widziany na monitorze kupującego ma mają wpływ m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych towarów. Różnice nie mogą być podstawą do reklamacji.

8. Opisy towarów znajdujące się na Stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji towarów. Opisy towarów mają formę skróconą.

9. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących zakupionych w Sklepie towarów Kupujący może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@bestmakeup.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (0048) 694 047 723.

10. Ceny towarów opisanych na Stronie www są podane w PLN zawierają podatek VAT 23% (są cenami brutto) i nie zawierają kosztów dostawy.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie jest ograniczona.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów, kategorii produktowych lub grup Klientów.

14. Realizacja zamówień odbywa się na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące form płatności oraz sposobów dostawy do poszczególnych krajów opisane są w zakładce 'Dostawa i płatność' na Stronie www.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep na Stronie www Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić i wysłać drogą elektroniczną elektroniczny formularz zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych informacji, które zawarto w formularzu zamówienia w szczególności: imię i nazwisko / nazwę Kupującego, adres Kupującego, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia oraz dane do faktury VAT jeśli Kupujący wyraził chęć jej otrzymania.

3. Sklep oświadcza, że w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie (także poprzez sms).

4. Kliknięcie na przycisku 'POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” jest jednoznaczne z zamknięciem / potwierdzeniem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Sklepem a Klientem umowa dotycząca zakupu od Sklepu przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

6. Klient, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać niezwłocznie zapłaty za zamówione w Sklepie towary oraz ich dostawę na podany rachunek bankowy. Ewentualna opłata za wykonanie przelewu naliczona będzie wg taryfy banku Kupującego.

Dane do przelewu:

BM Solutions
Wrzosowa 3a/3
55-080 Smolec
nr konta: 04 1050 1575 1000 0092 1059 0635
w tytule: identyfikator zamówienia

Dane do przelewu zagranicznego:

IBAN: PL 04 1050 1575 1000 0092 1059 0635
BIC / SWIFT: INGBPLPW

7. Realizacja i wysyłka zamówień następuje w dni robocze w ciągu 24 h (najpóźniej następnego dnia roboczego) licząc od dnia:

- zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego

- zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty za zamówienie dokonanej przelewem na rachunek bankowy Sklepu

- złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień, informacja o bieżących terminach realizacji zostanie podana na Stronie www.

9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych

- towar został wycofany z oferty

- zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy dostawcy Sklepu

- cena towaru jest wynikiem pomyłki

- zamówione ilości mogą wskazywać na dalszą odsprzedaż.

10. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego z powodu sporadycznej niezgodność stanów magazynowych lub uszkodzenia towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę za brakujący lub uszkodzony towar lub ustali z Kupującym inny termin realizacji zamówienia.

11.  Dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) jest dołączany do każdej przesyłki. Warunkiem wystawienia przez Sklep faktury VAT jest wyrażenie przez kupującego chęci otrzymania faktury VAT oraz podania w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

12. Paragon fiskalny lub faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

IV. PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA TOWARU

1. Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar i jego dostawę wybierając jeden z dostępnych sposobów:

- szybki przelew elektroniczny (w tym możliwość płatności kartą) realizowany przez PayU i PayPal

- tradycyjny przelew na konto Sklepu

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. W przypadku płatności przez PayU lub PayPal kupujący potwierdza znajomość i akceptację ich regulaminów.

3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na jego konto w terminie 3 dni roboczych.

4. Realizacja zamówień odbywa się na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki poza ten obszar prosimy o kontakt e-mail: sklep@bestmakeup.pl.

5. Zamówiony przez Kupującego towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub kuriera UPS. Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Wybierając przewoźnika kupujący potwierdza znajomość i akceptację jego regulaminów.

6. Sklep nie gwarantuje terminowego dostarczenia przesyłki przez przewoźników oraz nie odpowiada za jakość świadczonych przez nich usług. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

7. Kupujący uiszcza koszty dostawy zamówienia według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Sklepu w zakładce 'dostawa i płatność'.

8. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny lub niekompletny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia kupującego kosztami transportu (również powrotnego) zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Sklep może odmówić realizacji kolejnych zamówień złożonych przez nierzetelnych Kupujących.

9. Sklep zapewnia wysyłkę towaru w opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami (karton z wypełnieniem), nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.

10. Przed odbiorem przesyłki od przewoźnika kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić jej przyjęcia lub w przypadku jej odebrania spisać protokół szkody dostępny u przewoźnika, a następnie skontaktować się ze Sklepem w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

11. Spisanie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości podczas transportu.

V. REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest sprzedać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bestmakeup.pl lub pisemnie na adres: BM Solutions, Łaciarska 59 a, 50-105 Wrocław.

2. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Sklep nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

5. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

6. Jeżeli otrzymane towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Sklep wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres Sklepu wraz z wypełnionym „protokołem reklamacji” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep (karton z wypełnieniem). Prosimy o nieodsyłanie reklamowanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych ze względu ma możliwość uszkodzenia w czasie transportu.

9. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

10. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sklep nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci konsumentowi całość otrzymanej od konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów przesyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@bestmakeup.pl lub pisemnie na adres Sklepu.

3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

4. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Sklepu.

7. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać na adres Sklepu.

8. Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania odsyłanych towarów do Sklepu.

9. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep (karton z wypełnieniem). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych ze względu ma możliwość uszkodzenia w czasie transportu.

10. Zgodnie z art. 38 pkt. 3,4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary na indywidualne zamówienie)

- w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. OCHRONA DANYCH

1. Sklep gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz. 533 ze zm.). Sklep zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.

2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 


Accept

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.